Railway (ECR)

Broad Gauge Barauni to Assam Via Katihar

 

 
  Station in

Khagaria District

: Umesh Nagar  
 

: Khagaria Junction

 
  : Mansi Junction  
  : Maheshkhunt  

 

: Pasaraha

 
Broad Gauge

Khagaria to Samastipur

 

 

Saharsa to

Samastipur

: Imli

 

 

: Olapur  

 

: Khagaria  

 

: Mansi  

 

: Badlaghat  

 

: Dhamaraghat  

 

: Tejnarayan Halt